Novice

Predstavitev projekta SIP sofinanciranega iz Javnega razpisa za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022


Zaključuje se drugo leto izvajanja projekta z naslovom Skupna informacijska pisarna za področje sociale in zdravstva, ki ga je v letih 2021 in 2022 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. Ob tej priložnosti je Društvo PO-MOČ sklicalo medijsko konferenco, ki se je odvijala 10.11.2022 na sedežu društva.

Program, ki je za uporabnike brezplačen, se sicer izvaja od leta 2015 in je do leta 2021 bil izvajan izključno na prostovoljski osnovi. Skupna informacijska pisarna za področje sociale in zdravstva torej deluje že 8 let, za kar gre zasluga zagotovo dobremu sodelovanju organizacij s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki se povezujemo in sodelujemo v obliki konzorcija od leta 2014 in skupaj vodimo skupno info točko. Na ta način pa s skupnimi močmi z uporabnikom poiščemo zanj najboljše možne rešitve njegovih stisk, težav in izzivov.

Hvala vsem organizacijam, ki se vedno odzovete in vključite v nudenje pomoči ranljivim ciljnim skupinam.

KER SKUPAJ ZMOREMO USTVARITI BOLJŠI SVET ZA VSE NAS.