Nova pridobitev društva:
večnamensko vozilo

Ob koncu leta 2020 smo iz lastnih virov zbrali sredstva za nakup večnamenskega vozila. S tem smo gibalno oviranim uporabnikom in uporabnicam zagotovili prilagojene prevoze, našemu strokovnemu timu olajšali obiske na terenu, zaposlenim pa omogočili varnejše prevoze na izobraževanja in usposabljanja.

Več