Novice

Nov Pravilnik o osebni asistenci


S 1. 3. 2022 je začel veljati nov Pravilnik o osebni asistenci. Objavljen je bil v Uradnem listu 26/2022 z dne 25. 2. 2022. Lahko si ga ogledate na spodnji povezavi:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-0463?sop=2022-01-0463