Novice

MEDREGIJSKA PROSTOVOLJSKA MREŽA (PRO-NET)


Na Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023, smo skupaj z 9 partnerji uspeli pridobiti 123.461,07 € za izvajanje projekta MEDREGIJSKA PROSTOVOLJSKA MREŽA (PRO-NET). S projektom, ki bo trajal 18 mesecev, smo začeli s 3. januarjem 2022.

Namen projekta:

 • Spodbuditi prostovoljsko pomoč na področju družabništva za prikrajšane osebe ter učne pomoči otrokom in mladostnikom z uporabo spletne platforme.
Cilji projekta:

 • Vzpostaviti spletno platformo, ki bo z uporabo spleta omogočala tesnejše povezovanje med prostovoljskimi organizacijami, izmenjavo potreb po prostovoljcih in učinkovito pridobivanje novih prostovoljcev ter mentorstvo prostovoljcem na daljavo.
 • Usposobiti prostovoljske organizacije in prostovoljce za uporabo platforme.
 • Usposobiti uporabnike iz prikrajšanih skupin za uporabo osnovnih računalniških programov.
 • S pomočjo platforme omogočiti potencialnim uporabnikom večjo dostopnost do prostovoljske pomoči na področju družabništva in učne pomoči.
Ključni rezultati projekta

 • Razvita nova storitev: regijska spletna platforma.
 • Usposobljeno 385 uporabnikov nove storitve.
 • Pilotna izvedba projekta na 172 uporabnikih iz prikrajšanih skupin.
Aktivnosti projekta

 • Vzpostavitev med-regijske spletne platforme za spodbujanje prostovoljstva in povezovanja med prostovoljskimi organizacijami.
 • Usposabljanje NVO (prostovoljskih organizacij) za uporabo platforme.
 •  Usposabljanje mentorjev za uporabo platforme za mentoriranje prostovoljcev.
 • Usposabljanje prostovoljcev za uporabo platforme.
 • Usposabljanje prostovoljcev za uporabo digitalnega orodja za vrednotenje neformalno  pridobljenih znanj.
 • Usposabljanje uporabnikov za uporabo osnovnih računalniških programov.
 • Nabava računalniške opreme.
 • Skupna kampanja za promocijo novih storitev.
 • Pilotna izvedba projekta v sodelujočih regijah.
Partnerstvo

V projektu sodeluje devet partnerjev: Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p. (vodilni partner), Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Tolmin, Društvo PO-MOČ, TiPovej Zavod za ustvarjalno družbo, Društvo Ko-RAK.si, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Postojna-Pivka, Medobčinsko društvo prijateljev za Goriško (MDPM za Goriško), Zavod Samostojen.si, socialno in psihološko svetovanje, Zavod Tri.

Trajanje projekta: 01. 01. 2022 – 30. 06. 2023

Skupna vrednost projekta: 123.461,07 Eur