Skupna informacijska pisarna za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (SIP)

SIP je točka, ki povezuje nevladne in javne organizacije delujoče na področju sociale in zdravstva z namenom hitrejše in učinkovitejše rešitve težav posameznikov v stiski.

V SIPu vam vključene organizacije lahko pomagajo na različne načine rešiti vaše težave. Več o posamezni organizaciji konzorcija lahko preberete TUKAJ.

Skupna informacijska pisarna za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (SIP)

 

vam nudi informacije o možnostih in pravicah, ki jih imate na podrocju socialnega in zdravstvenega varstva,


vam pomaga pri uveljavljanju pravic,


vam pomaga pri izpolnjevanju potrebne dokumentacije,


vas usmeri k pristojnim organizacijam za razrešitev vaše potrebe, stiske,


vam pomaga vzpostaviti kontakt spristojno organizacijo za razrešitev vaše stiske,


vas spremlja po napotitvi, v kolikor vi želite in še kaj potrebujete,


organizira prostovoljsko pomoč.

Informacijska pisarna nudi
navedince

Nudimo informacije in
priskrbimo pomoč, ko ste v stiski.

navednice

Člani konzorcija

– Društvo za boj proti raku in drugim
kronicnim nenalezljivim boleznim, ko-RAK.si
– Društvo PO – MOC
– Center za socialno delo Nova Gorica
– Dom upokojencev Gradišce
– Dom upokojencev Nova Gorica
– Društvo diabetikov Nova Gorica
– Društvo psoriatikov Slovenije
– Društvo upokojencev Nova Gorica
– Društvo vojnih invalidov Severne Primorske
– Goriška obmocna Karitas
– Humanitarno društvo Kid Otrok Otroku
– Zveza klubov zdravljenih alkoholikov
– Društvo za zdravo življenje Nova Gorica

– Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja
– Stanovanjski sklad Mestne obcine Nova Gorica
– ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
– Ustanova Fundacija BiT Planota
– Varstveno delovni center Nova Gorica
– Zavod Karitas Samarijan
– Zavod RS za zaposlovanje
– Združenje multiple skleroze Slovenije – Goriška podružnica
– Društvo Go-Spomincica za pomoc pri demenci
– Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
– Goriško osteološko društvo
– Medobcinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
– Mestna obcina Nova Gorica